شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

امور مالی

مسئول واحد :عباس گودرزی

 

متولد 58/4/8

 

مدرک لیسانس

 

سابقه 4  سال

 

مسئولیت ها : معاونت امور مالی..مسئول دفتر شهردار.. کارمند واحدهای املاک.امور قردادها .حسابداری