شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

فرهنگی واجتماعی

مسئول :   سید رضا هاشمی

 

تولد : 1356

 

مدرک :   کارشناسی عمران

 

سابقه :  13 سال