شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معرفی اعضا شورا

نبی اله عسگری

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت : مسئول کمیسیون پیگیری مصوبات و عملکرد شهرداری

تعداد دوره عضویت : یک دوره

   منوچهر میرزایی

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت : مسئول کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

   

عبدالحسین عسگری

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت : نائب رئیس شورا و مسئول کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

تعداد دوره عضویت : 

   

عبدالرضا افروغ

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت : مسئول کمیسیون فرهنگی ؛اجتماعی ،بهداشتی ورزشی

تعداد دوره عضویت :

 

 

محمد سرلک

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت : مسئول کمیسیون برنامه و بودجه

تعداد دوره عضویت : 

 

 

سیاوش حسینوند

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت :رئیس شورای و مسئول کمیسیون عمران و شهرسازی

تعداد دوره عضویت :

 

فریبا حکمت

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت : مسئول کمیسیون بانوان

تعداد دوره عضویت :

   

وارش ملکی

تاریخ تولد :


مدرک تحصیلی :

سمت :مسئول کمیسیون شهری و زیباسازی و فضای سبز

تعداد دوره عضویت :  

   

میثم سرلک

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی :

سمت :مسئول کمیسیون حقوقی و املاک

تعداد دوره عضویت :