شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

املاک وحقوقی

 

مسئولیت : سرپرست حوزه حقوقی و املاک

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

مراد

بهمنی

1349

دیپلم فرهنگ و ادب

16 سال

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

کارمند درآمد ، مسئول واحد درآمد ، مسئول پیشه وران ، کارمند ساختمانی ، کارمند تغییر کاربری ، مسئول تغییر کاربری ، مسئول املاک ، سرپرست حوزه حقوقی و املاک

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

  1. ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاک واقع در طرح توسعه معابر با طرحهای مورد نظر شهرداری
  2. بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره و استیجاری و تهیه فهرست طرحهای مورد نیاز
  3. اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
  4. ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری ، تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره
  5. رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح و اظهار نظر و گزارش جهت کسب دستور مافوق
  6. اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری ( مسیلها ، خندقها ، بلوار ، اراضی بلا معارض و بلاصاحب و نظائر آن ) به طور تثبیت مالکیت شهرداری بر املاک و مستحدثات متعلقه با توجه به قوانین
  7. صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها با همکاری نواحی و واحدهای مسئول شهرداری
  8. پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری
  9. پیگیری شکایات مطروحه شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری و رفاع از حقوق شهرداری در محاکم قضایی