شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تاریخچه شهرداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ انتصاب

تاریخ انقضاء

1

قره گوزلو

بخشدار و سرپرست شهرداری

1318

1319

2

هاشم مردا نگاهی

// //

1320

1320

3

دارا

// //

1320

1321

4

منوچهری

// //

1322

1323

5

صدر

// //

1324

1325

6

زندشاهی

// //

1325

1326

7

لوائی

// //

1326

1326

8

بشارتی

// //

1326

1326

9

پیراسته

بخشدار و سرپرست شهرداری

1327

1327

10

ملاحسینی

// //

1327

1327

11

آجودانی

// //

1329

1330

12

میرزا رحیم گودرزی

سرپرست شهرداری

1330

1331

13

کامرانی

//

1331

1332

14

عیسی ضیاعی

//

1332

1333

15

یداله عادلی

//

1333

1334

16

نجم زاده

//

1334

1335

17

سلیمانی

//

1335

1335

18

نجم زاده

//

1335

1336

19

برومند

شهردار

1336

1336

20

غلامحسین قریشی

//

1336

1337

21

باقر رضوی

//

1337

1338

22

میرزا رحیم گودرزی

//

1338

8/1/1344

23

علی امیر معزی

//

8/1/1344

1/1/1346

24

مهدی علویان

//

1/1/1346

1/5/1349

25

فرج اله نژاد زاده

//

1/5/1349

20/2/1350

26

محمدرضا لیجانی

//

20/2/1350

28/10/1350

27

محمد علی برومند

//

29/10/1350

8/7/1351

28

شمس الدین حسینی هاشمی

شهردار

8/7/1351

20/12/1351

29

ابوالقاسم نظری

//

21/12/1351

1/1/1354

30

خسرو سالاروند

//

1/1/1354

8/10/1355

31

عباس درمیانی

//

19/11/1355

29/12/1355

32

عسگری

//

10/1/1356

22/6/1357

33

خیراله بهرامسری

//

22/6/1357

11/2/1361

34

مهندس حاجیعلی

//

12/2/1361

5/5/1361

35

محمد ناصر بابائی

//

6/5/1361

27/8/1363

36

محمد رفیع نادری

سرپرست شهرداری

28/8/1363

22/1/1364

37

حاج وجیه اله سلطانی

شهردار

25/1/1364

31/6/1364

38

اسماعیل دوستی

//

1/7/1364

016/1/1366

39

محمد نبی عسگری

سرپرست شهرداری

16/1/1366

19/10/1366

40

غلامعلی میرعالی

شهردار

20/10/1366

31/4/1368

41

نریمان امرائی

//

1/5/1368

12/2/1369

42

علی اسدی

//

28/4/1369

5/7/1372

43

علی حسن غلامی

//

5/7/1372

13/9/1373

44

علیرضا بابازاده

سرپرست شهرداری

13/9/1373

15/11/1373

45

غلامرضا غلامی دستجردی

شهردار

15/11/1373

1/6/1375

46

کریم احمدی

//

1/6/1375

23/10/1376

47

غلامعباس یار احمدی

//

23/10/1376

12/3/1378

48

علی محمد ملک محمودی

سرپرست شهرداری

12/3/1378

4/6/1378

49

صفر بیات

شهردار

4/6/1378

20/12/1379

50

حجت اله نصیری پور

سرپرست شهرداری

20/12/1379

6/6/1380

51

برزو سلیمانی

شهردار

6/6/1380

1/3/1382

52

محمد نبی عسگری

//

1/3/1382

9/2/1386

53

علی محمد ملک محمودی

//

9/2/1386

4/8/1390

54

محمد حسن محرابی

سرپرست شهرداری

5/8/1390

1/11/1390

55

منوچهر بسحاق

سرپرست شهرداری

2/11/1390

20/11/1390

56

محمد لطفی میانجائی

شهردار

21/11/1390

6/1/1393

57

رسول بهمنی

سرپرست شهرداری

6/1/1393

6/4/1393

58

ارسلان زارع فارسانی

شهردار

7/4/1393

1/10/1393

59

غلامعباس یاراحمدی

شهردار

2/10/1393

01/10/1394

60

قدرت اله رحمانی

سرپرست

01/10/1394

17/02/1395

61

بهرنگ دالوند

شهردار

18/02/1395

تا کنون