شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

پیام شهردار

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
سال نو و بهار شورانگیز با همه زیبایی ها و سخاوتش از راه رسید و هنگام رفتن بسوی دشتی پر از گل های زیبای زندگی است. پنجره دلمان را به سوی بهار زیبا بگشاییم و نظاره گر حیات مجدد طبیعت زیبا که به حکم خالق خویش دگرگون است باشیم.
درخت، غنچه برآورد بلبلان مستند
جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند
همانطور که طبیعت از مهر خورشید و ترنم باران و نغمه ی مستانه پرندگان به وجد می آید و زنده و هوشیار می گردد، طبیعت درون آدمی نیز متحول شده و جان ها و تن ها گرم از صفای مهر و محبت می شود و شادی همه هستی را در برمی گیرد. پیغام این بهار زدودن زنگار کینه ها از دل و فلسفه آن ابرهای تیره و تار دشمنی را به خورشید مهر و دوستی مبدل نمودن است. خالق هستی و زیباآفرین را شاکریم که دگربار فرصت حیات داد تا شاهد حلول سال جدید و بهاری دیگر باشیم. فرصت را غنیمت دانسته و حلول سال نو را به حضور همشهریان عزیز بویژه میهمانان محترم نوروزی که به شهر مهر و خردورزی و سخاوت الیگودرز سفر کرده اند، صمیمانه تبریک و شادباش عرض می کنم و مقدمتان را گرامی می دارم.
از خداوند متعال سالی سرشار از سلامت، سعادت و بهروزی، توأم با ظهور سرور و مولایمان منجی و مصلح جهان حضرت بقیه ا... الاعظم »عج « برای همگان خواستارم.
دعای خیر ما به همراهتان
خداوند سبحان نگهدارتان