شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

امور قراردادها

مسئول واحد : لیلا رضایی

 

مدرک: کارشناس ارشد حقوق

 

تولد : 1355

 

سابقه : 15 سال

 

 

کارشناس امور حقوقی -- مسئول امور اداری وکارگزینی -- امور قراردادها