شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

امور اداری و کارگزینی

مسئولیت : مسئول واحد امور اداری و کارگزینی

مشخصات فردی :

نام ونام خانوادگی:محسن گوران     سن:34     مدرک:لیسانس یرنامه ریزی شهری      سابقه کاری:15سال

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

کارشناس سازمان حمل و نقل و ترافیک،مسئول امور اداری وکارگزینی،کارشناس شهر سازی 

پست سازمانی : مدیر برنامه ریزی شهری

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

واحد کارگزینی :

 1. انجام کلیه امور استخدامی کارکنان شهرداری نظیر صدور احکام ترفیع – ارتقاء – گروه – انتصاب – مرخصی – بازنشستگی – بازخرید – انفصال – اضافه و مستمر و کارگران و نظایر آن
 2. اجرای آیین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه
 3. اظهار نظر صریح در مورد تقاضاهای کارکنان و رسیدگی به شکایات استخدامی
 4. تهیه و تنظیم متن قراردادهای استخدامی کارکنان اعم از پیمانی – قراردادی خرید خدمت و امثالهم
 5. تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان به منظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنها
 6. رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری
 7. اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان و ارتباط با بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری و اقدام در جهت رفع مشکلات ناشی از بازنشستگان
  1. برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی کارکنان نظیر شرکتهای تعاونی مسکن – مصرف – صندوق – قرض الحسنه و تاسیسات ورزشی
  2. تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای اداری و استخدامی جهت کارکنان
  3. انجام سایر امورات مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد .

  مسئول امور اداری

  1. نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری یا موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
  2. نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری
  3. تهیه بخشنامه در دستورالعمل ها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر
  4. نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های استخدامی
  5. آشنا نمودن مسئولین واحدهاب تحت سرپرستی با قوانین و مقررات اداری جدید
  6. مطالعه بررسی در خصوص مسائل سازمانی و ارائه پیشنهاد لازم در مورد انجام تعمیرات خودرو در تشکیلات مورد عمل
  7. نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف مسکن و امور ورزشی و غیره
  8. نظارت بر تهیه پیش نویس نامه ها ی اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری
  9. تهیه برنامه و دستورالعمل آموزشی و کار آموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظایف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغلی مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هر یک از دوره های آموزشی .
  • انجام سای امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد .