شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

متوفیات

مسئول جعفر پناهی      متولد : 1352       مدرک : دیپلم       سابقه : 24 سال 

 

سوابق کاری :   مسئول دفتر شهردار   کارمند درآمد و ماده 100     مسئول روابط عمومی    مسئول متوفیات