شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معرفی شهردار

 

 

 نام و نام خانوادگی :همایون دینارانی
تاریخ تولد:1349/2/1
 مدرک تحصیلی :لیسانس فیزیک-فوق لیسانس مدیریت-دانشجوی دکتری
سوابق اجرائی : 28سال سابقه در شهرداریهای .. شهر سالند ..ملاثانی..سردشت دزفول.. شهر سرداران .. شهر رفیع و قلعه کل
 
اهداف مدیریتی :