شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ملاقات مردمی شهردار الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

ملاقات مردمی شهردار الیگودرز

 

مهندس بسحاق شهردار الیگودرز بدون واسطه  مسائل و مشکلات شهروندان را در حوزه شهرداری مورد بررسی و پیگیری قرار داد. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز