شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

نشست صمیمی شهردار با پرسنل حوزه شهرسازی شهرداری

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

نشست صمیمی شهردار با پرسنل حوزه  شهرسازی شهرداری

 

نشست صمیمی شهردار با پرسنل حوزه  شهرسازی شهرداری   

با توجه به اهمیت واحد شهرسازی و جلو گیری از آسیب های ساخت و ساز که در آینده لطمه های فراوانی به شهر می زند  ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای شهرداری همچنین سر و سامان دادن به وضعیت ساخت و ساز یکی از مهمترین دغدغه های شهرداری محسوب می شود   در نشست صمیمی شهردار با پرسنل حوزه شهرسازی  مهندس بسحاق ضمن تاکید بر اهمیت دقت در  مسائل ساخت و ساز  شهر گفت :   واحد شهرسازی با ایجاد ساز و کارهای مناسب و پیشنهادهای خوب خواهد توانست ضمن تشویق و ترغیب شهروندان به ساخت وساز اصولی از ایجاد صدمات حوزه ساخت و ساز که در آینده متوجه شهرداری می شود جلوگیری کند .  وی در این جلسه مهم ترین هدف شهرداری الیگودرز را بهبود روند کار در حوزه شهرسازی عنوان نمود    روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز