شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir


سخن شهردار


حمد و سپاس بیکران بر خداوند جل و جلاله که خلقت جهان هستی در ید قدرت اوست و تمامی زیبایی آفرینش جوهره ای از دریای بیکران لطف و محبت اوست...
درود بی پایان به مردم فهیم و بزرگوار الیگودرز
خدا را شاکرم که توفیق خدمت در جایگاه شهردار را نصیب اینجانب نمود تا بتوانم خدمتگزار شهروندان محترم و فهیم شهرم باشم،
شهر خلاق، با مدیریت تعاملی توسعه پیدا می‌کند و مشارکت شهروندان، فرآیند برنامه‌ریزی را توسعه می‌دهد. در این راستا رسیدن به اهداف نیز آسان‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود. بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد، زیرا در صورت تحقق این هدف می‌توان به جذب توریست و گردشگر پرداخته و از منافع آن برخوردار شد.امیدوارم در سایه توجهات الهی و حمایت مسوولین بزرگوار بخصوص شورای محترم اسلامی شهر و همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی هر چه تمام‌تر شهرمان باشیم.
علیمیرزا بسحاق

ارتباط با حراست

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت اول) فروش 3 قطعه از اراضی و املاک شهرداری الیگودرز


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 30/1 مورخ 21/03/1401 شورای اسلامی شهر تعداد 3 قطعه از اراضی و املاک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. مشخصات موضوع مزایده: ردیف موضوع مزایده مبلغ پایه - ریال میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال) مبلغ خرید اسناد (ريال) 1 فروش 3 ...

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره قسمتی از محوطه پارک خانواده، پارک شهر، پارک شهروند و پارک خلیج فارس جهت احداث شهربازی


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 87/5 مورخ 29/06/1401 شورای اسلامی شهر قسمتی از محوطه پارک خانواده، پارک شهر، پارک شهروند و پارک خلیج فارس جهت احداث شهربازی را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. مشخصات موضوع مزایده: ردیف شرح موضوع مزایده بصورت استعلام بها زمان اجاره قیمت پیشنهادی ...

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره ترمینال و کارواش شهرداری الیگودرز


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 87/1 مورخ 23/07/1401 شورای اسلامی شهر ترمینال و کارواش خود را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. مشخصات موضوع مزایده: ردیف مشخصات موضوع مزایده مبلغ پایه –اجاره 1 سال -ریال مبلغ پایه –اجاره ماهیانه -ریال میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده ...

آگهی شرکت در مزایده عمومی اجاره ترمینال و کارواش شهرداری الیگودرز


    شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 87/1 مورخ 23/07/1401 شورای اسلامی شهر ترمینال و کارواش خود را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. مشخصات موضوع مزایده: ردیف مشخصات موضوع مزایده مبلغ پایه –اجاره 1 سال -ریال مبلغ پایه –اجاره ماهیانه -ریال میزان سپرده تضمین شرکت در ...

آگهی شرکت در مزایده عمومی (نوبت اول) فروش یک دستگاه از ماشین آلات شهرداری الیگودرز


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 7/4 مورخ 18/02/1401 شورای اسلامی شهر تعداد یک دستگاه از ماشین آلات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. مشخصات موضوع مزایده: ردیف موضوع مزایده مبلغ پایه - ریال میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال) مبلغ خرید اسناد (ريال) 1 فروش یک ...

آگهی شرکت در مناقصه عمومی نوبت اول (یک مرحله ای) پروژه تکمیل سرویس های بهداشتی پارک شهر


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد درخواست شماره 12630 مورخ 30/06/1401 معاونت فنی و عمرانی و مجوز شماره 1/4 مورخ 14/01/1401 شورای اسلامی شهر پروژه مشروحه ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. مشخصات پروژه : ردیف پروژه مبلغ اولیه – ریال میزان سپرده – ریال مبلغ خرید اسناد ...

آرشیو

پیوندها

ورود


فرم های الکترونیکی

سامانه 137