شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ملاقات مردمی شهردار الیگودرز و رسیدگی به مشکلات مردم

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز،

 

  

ملاقات مردمی شهردار الیگودرز و رسیدگی به مشکلات مردم

 

در  برنامه ملاقات مردمی گفت: تکریم ارباب رجوع یکی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری محسوب می شود و در این راستا با وجود شیوع ویروس کرونا منعی برای رسیدگی به مطالبات ارباب رجوع نداریم و پاسخگوی مشکلات و موضوعات مراجعه کنندگان هستیم. 

 

وی افزود: برگزاری جلسات ملاقات مردمی تاثیر بسزایی در جلب رضایت شهروندان و تسریع رسیدگی به پرونده ها دارد. 

  جلسات ملاقات مردمی شهردار با شهروندان در جهت رفع مسائل مرتبط با شهرداری، روزهای دوشنبه در دفتر شهردار برگزار می شود. 

  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز