شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ملاقات مردمی شهردار الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 

ملاقات مردمی شهردار الیگودرز

 

مهندس بسحاق شهردار الیگودرز بدون واسطه و به صورت رو در رو  مسائل و مشکلات شهروندان را در حوزه شهرداری مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز