شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

جلسه بررسی اجرای طرح تفصیلی و ممیزی شهرداري اليگودرز برگزار شد

تاریخ 1401/02/29 | پرینت

جلسه بررسی اجرای طرح تفصیلی و ممیزی شهرداري اليگودرز برگزار شد

 

جلسه بررسی اجرای طرح تفصیلی و ممیزی شهرداري اليگودرز با حضور مهندس امیدیان معاون اداری مالی و مهندس فردی نماینده مشاور دستور نوین در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.    روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز