شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آيين كلنگ زني تفكيك آب شرب از آبياري فضاي سبز

تاریخ 1398/11/19 | پرینت

در هشتمين روز از دهه مبارك فجر آيين تفكيك آب شرب از آب فضاي سبزشهري برگزار گرديد

اين پروژه به ارزش سي مليارد ريال توسط شهرداري اليگودرز انجام خواهد شد.

مهندس اكبري شهردار اليگودرز در اين آيين كه با حضور فرماندار محترم امام جمعه محبوب و مسيولين شهرستان برگزار گرديد بيان داشت:

مدت انجام اين پروژه سه ماه خواهد بود و با راه اندازي اين پروژه هفتاد درصد از فضاي سبز شهر اليگودرز آبياري خواهد شد.

 

در ادامه اين آيين سالن پيش سرد كشتارگاه شهرداري اليگودرز با ارزش ريالي پنج مليارد ريال به بهره برداري رسيد.

آيين كلنگ زني تفكيك آب شرب از آبياري فضاي سبز