شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

بازدید مهندس دالوند شهردار الیگودرز از ستاد ممیزی

تاریخ 1395/03/19 | پرینت

بازدید  مهندس دالوند شهردار الیگودرز از ستاد ممیزی

 


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهندس بهرنگ دالوند شهردار الیگودرز در مورخ 17/3/95 بهمراه مسئولین حراست ، کمیته برنامه ریزی و امور اداری شهرداری از ستاد ممیزی بازدید نمود و ضمن استماع نقطه نظرات مسئول و پرسنل ستاد مذکور ، همکاران شهرداری را به خدمت صادقانه و شبانه روز به مردم سفارش نمودند و  اظهار داشتند : مردم الیگودرز از نجیب ترین و صمیمی ترین مردمان هستند که لایق بهترین خدمات میباشند وظیفه داریم که قدرشناس حمایتهای آنها بوده  و با خدمت صادقانه و بی منت پاسخگوی اعتماد آنها باشیم . ایشان با تعهد بر رفع مشکلات ستاد مذ کور عنوان نمود ستاد میبایست طبق یک زمانبندی مشخص نسبت به تکمیل ممیزی سطح شهر اقدام نمابد و آقای مهندس درویشی مسئول ستاد را مامور کرد تا برآورد زمان مورد نیاز جهت بستن پروژه ممیزی سطح شهر را اعلام نماید .

ایشان درپایان این بازدید ضمن تبریک به مهندس درویشی مسئول ستاد ممیزی از زحمات ایشان در دوران مدیریت مالی تقدیر نمود و توفیق ایشان را از خداوند مسئلت نمود و مجموعه ستاد را به همکاری صمیمانه با ایشان دعوت نمود .