شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

حضور مهندس اكبري شهردار در مراسم شبهاي انقلاب

تاریخ 1398/11/20 | پرینت

مراسم شبهاي انقلاب با حضور امام جمعه معزز و  مسيولين ادارات در مسجد الزهرا(س) برگزار گرديد .

پرسش و پاسخ شهروندان، اهالي شهرك شهيد چمران از مهندس اكبري شهردار اليگودرز در اين مراسم نيز صورت پذيرفت. وي در پاسخ به زمان شروع لكه گيري و آسفالت معابر عنوان نمود با مساعد شدن وضع جوي و كاهش برودت هوا اين امر بصورت گسترده انجام خواهد شد. 

 

روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر اليگودرز

حضور مهندس اكبري شهردار در مراسم شبهاي انقلاب