شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

جلسه ستاد بحران شهرداري با حضور شهردار ، معاونين و مديران سازمان ها تشكيل شد

تاریخ 1395/08/27 | پرینت

جلسه ستاد بحران شهرداري با حضور شهردار ، معاونين و مديران سازمان ها تشكيل شد

 

شهردار الیگودرز: اولويت كار در ستاد بحران شهرداري بايد بر پيشگيري باشد...


 

به گزارش باقری روابط عمومي شهرداري الیگودرز اولين جلسه ستاد بحران شهرداري الیگودرز با حضور شهردار مهندس دالوند، مهندس رسول بهمنی معاون اجرايي و خدمات شهري ، مهندس امیدیان معاونت اداری مالی ، شهرداران منطقه یک و دو و مديرعامل سازمان هاي شهرداري با دعوت مهندس ملک محمودی معاونت کمیته برنامه ریزی برگزار شد

شهردار در اين جلسه گفت: ضروري است كه نقاط بحران زاي شهر مشخص شده و براي پشت سر گذاشتن بحران هاي احتمالي برنامه ريزي دقيقي صورت بگيرد.

 

وي در ادامه افزود: شهرداري هاي مناطق وسازمان هاي تابعه شهرداري مكلفند تمهيدات لازم براي پيشگيري از وقوع حادثه را به كار بندند.

مهندس دالوند ضمن اشاره به ضرورت بازديد مديران شهري از معابر و خيابان هاي شهر تاكيد كرد: شهرداران مناطق ضمن بازديد از همه معابر حوزه مديريتي خود از جاده های ورودی شهربازديد كنند.

وي در ادامه ضمن بيان اين نكته كه اساس و اصل كار بايد پيشگيري باشد افزود: گزارش ها به صورتي تنظيم شود كه چنانچه برگشت آبهاي سطحي در زمان بارندگي به سوي خیابانها باشد چگونه مي بايست اين مشكل را برطرف نمود.

 

معاون اجرايي و خدمات شهري شهرداري ضمن اشاره به ضرورت آمادگي كامل مسئولان شهرداري از وقوع حادثه در فصل پاييز و زمستان گفت: ضروري است كه مسئولان و مديران شهرداري آمادگي كامل براي مواجهه شدن با شرايط سخت و بروز حوادث را داشته باشند

وي در ادامه افزود: با آمادگي كامل براي مقابله با حوادث وبارش برف مي بايست موانع و نواقص را برطرف نمود.

رسول بهمنی ادامه داد :سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بايد در طول سال آمادگي لازم را در هر بحران و حوادثي را داشته باشد.

وي با اشاره به ضرورت آماده بودن نيروهاي اجرايي شهرداري خاطرنشان كرد: مدير عاملين سازمان ها نيروهاي اجرايي خود را بايد در زمين بحران پيش بيني نموده و آموزش هاي لازم به نيروهاي اجرايي را مدنظر قرار دهند.

 

در پایان جلسه دستور العمل اجرایی ستاد بحران

(ستاد عملیات زمستانی) توسط معاونت برنامه ریزی در جلسه برای اعضاء به طور اختصار تشریح شد

جلسه ستاد بحران شهرداري با حضور شهردار ، معاونين و مديران سازمان ها تشكيل شد

 

جلسه ستاد بحران شهرداري با حضور شهردار ، معاونين و مديران سازمان ها تشكيل شد

 

جلسه ستاد بحران شهرداري با حضور شهردار ، معاونين و مديران سازمان ها تشكيل شد

 

جلسه ستاد بحران شهرداري با حضور شهردار ، معاونين و مديران سازمان ها تشكيل شد