شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

اولین جلسه كمیته درآمدی شهرداری الیگودرز برگزار شد

تاریخ 1401/02/07 | پرینت

اولین جلسه كمیته درآمدی شهرداری الیگودرز برگزار شد

 

 اولین جلسه کمیته درآمدی سال جاری شهرداری به ریاست مهندس امیدیان معاون اداری مالی و با حضور اعضای این کمیته در محل سالن جلسات شهرداری الیگودرز برگزار شد.

این جلسه در راستای تعیین بودجه تشخیصی واحدهای شهرداری، بررسی وضعیت درآمدی، رفع موانع درآمدی، پیگیری مطالبات بلوکه شهرداری در جهت پیشبرد اهداف شهرداری و ایجاد هماهنگی‌های لازم در امورات جاری برگزار شد.

در پایان مسؤلین واحدهای درآمدی شهرداری به ارایه دیدگاه ها و نقطه نظرات فنی و کارشناسی پرداختند و راه های کسب درآمد قانونی و پایدار برای شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز