شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

اقدام پسنديده شوراي شهر جهت پرداخت حقوق معوقه كارگران


...

اجاره مغازه مقابل میدان دانشگاه


...

13ابان روز استکبار ستیزی


بیانیه  رئیس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری الیگودرز بمناسبت سیزده آبان و ضرورت حضور پرشور همشهریان در راهپیمایی روز استکبار ستیزی..     ...

آگهی شرکت در مناقصات و مزایده های شهرداری....


  ...

آگهی شرکت در مناقصات شهرداری....


  ...

مناقصه نوبت دوم اجراي فاز اول ورودي هاي شهر


مناقصه نوبت دوم اجراي فاز اول ورودي هاي شهر ...

مناقصه عمومي نوبت اول ترميم و بازسازي جداول سطح شهر


مناقصه عمومي نوبت اول ترميم و بازسازي جداول سطح شهر ...

مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي


مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي ...

مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي


مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي   ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...(نوبت دوم)


  ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...(نوبت دوم)


  ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...(نوبت دوم)


  خرید تجهیزات ولوازم مورد نیاز پارک خانواده.... ...

واگذاری حسابرسی سالیانه شهرداری و سازمانها به شرکت های واجد الشرایط


واگذاری حسابرسی سالیانه شهرداری و سازمانهای تابع به شرکت ها و موسسات واجد الشرایط ...