شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

✅‍ رانندگان تاکسی و سرویس های عمومي سفیران فرهنگی شهر هستند

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

✅‍ رانندگان تاکسی و سرویس های عمومي سفیران فرهنگی شهر هستند

 

 پایمرد مسئول کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر گفت:

رانندگان تاکسی سفیران فرهنگی شهر هستند و رفتار مناسب رانندگان باعث اثرات مثبت فرهنگی در جامعه می شود.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز، پایمرد در کمیسیون حمل و نقل با اشاره به اینکه رعایت نرخ کرایه مصوب ۱۴۰۱ باید توسط رانندگان تاکسی و سرویس های عمومي رعایت شود گفت: کنترل و نظارت کافی توسط واحد تاکسیرانی انجام شود و در صورت مشاهده تخلف اقدام قانونی صورت پذیرد. 

 

جمشیدی رئیس شورای اسلامی شهر در این جلسه گفت: اعضای شورای شهر در راستای حرمت مردم و رعایت حال مسافران از هر گونه ابزار قانونی برای جلوگیری از تخلفات اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه تعداد اندکی از تاکسیرانان و سرویس های عمومي رعایت حقوق شهروندی را به درستی انجام نمی‌دهند گفت: رعایت حقوق شهروندی یکی از ضروریات مهم در جامعه است و رانندگان موظف به رعایت این قانون در سطح شهر هستند. 

 

پایمرد مسئول کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر با بیان اینکه تاکسیرانان به عنوان گروهی که با شهروندان ارتباط مستقیم دارند، باید آموزش های لازم در خصوص تکریم مسافران را به صورت کاربردی ببینند گفت: تعامل مثبت با مردم از اولویت هایی است که سازمان تاکسیرانی باید به رانندگان آموزش دهد. 

 

لازم به ذکر است ۹ راننده متخلف طی شکایت شهروندان، پرونده آنها به کمیته انضباطی ارجاع داده شده است که ضمن توقیف و جریمه خودرو در صورت تخلف دوباره پروانه آنها نیز ابطال خواهد شد. همچنین شماره ۰۶۶۴۳۳۴۱۲۱۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری جهت دریافت هرگونه شکایت از رانندگان متخلف آمادگی پاسخگویی به شهروندان می باشد. 

 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز