شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

اقدام به موقع عوامل زحمتکش خدمات شهری

تاریخ 1401/02/06 | پرینت

اقدام به موقع عوامل زحمتکش خدمات شهری

 

نظر به اجراي پروژه پياده رو سازي و جدول گذاري توسط شهرداري، شستشوي خيابان امام خميني(ره) توسط عوامل زحمتكش خدمات شهري شهرداري اليگودرز انجام شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز