شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

حضور شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری الیگودرز در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس..... روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

حضور شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری الیگودرز در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس.....   روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز

 

شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری الیگودرز در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس حضور يافتند.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز