شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"

تاریخ 1395/02/29 | پرینت

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"

 

بدون شک مردم  بهترین بوده و هستند و هنر ما باید استفاده از این ظرفیت  باشد


 

 به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری :شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز" به منظور تبریک انتصاب وی به سمت شهردار جدید شهر دیدار نمودند.

 در ابتدای این جلسه به ترتیب رؤسای شورای اسلامی‌شهر و مهندس خسروی شهردار با تبریک انتصاب شایسته آقای مهندس دالوند به سمت شهرداری الیگودرز ضمن تقدیر و تشکر از شوراب اسلامی شهر الیگودرز در این خصوص، آمادگی کامل خود را برای همکاری و تعامل سازنده و مثبت با شهرداری الیگودرز اعلام نمودند.

در ادامه آقای مهندس دالوند با تشکر از اعضای شورای اسلامی‌شهر و شهردار دورودگفت: نگاه جدید این شهرداری به تمامی‌مسئولین و نیز اقشار مختلف نگاه تعاملی است و اضافه نمود: باید همگی تلاش کنیم تا نگاه شهروندان را نسبت به شهرداری عوض کنیم چرا که بدون شک مردم  بهترین بوده و هستند و هنر ما باید این باشد  از این ظرفیت‌های ویژه مردمی‌که از تمامی‌ابعاد مخصوصاً نیروی انسانی  که نعمتی برای ما می‌باشند کمال بهره برداری و استفاده را ببریم

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"

 

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"

 

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"

 

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"

 

دیدارشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دورود با "مهندس دالوند شهردار الیگودرز"