شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

اقدام پسنديده شوراي شهر جهت پرداخت حقوق معوقه كارگران

تاریخ 1398/09/18 | پرینت


اقدام پسندیده شورای اسلامی شهر الیگودرز در همراهی با پرسنل شهرداری در دریافت حقوق .. اعضای شورای شهر الیگودرز طی یک مصوبه شهرداری را مکلف کردند در بحث پرداخت حقوق و مزایا بعلت تاخیر دوماهه در پرداخت حقوق کارگران و پرسنل شهرداری ،از این تاریخ ،ابتدا حقوق کارگران و نیروهای شرکتی پرداخت گردد ،سپس حقوق نیروهای کارگری و کارمندی شهرداری و در پایان حق الجلسه اعضای شورای شهر ،،این همراهی وهمدلی اعضای شورای شهر الیگودرز را در شرایط دشوار اقتصادی خانواده ها بویژه کارگران زحمتکش شهرداری به فال نیک میگیریم .