شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

تاریخ 1395/06/15 | پرینت

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

 منوچهرمیرزایی رئیس جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای اسلامی شهراستفاده خواهم کرد .  دراین دیدار شهردار و مدیران شهرداری حضور داشتند[…]


 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کردریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری مهندس دالوند شهردار به اتفاق معاونین ومسءولین واحدهای شهرداری بارئیس جدید شورای اسلامی شهرالیگودرز دیدار وانتصاب ایشان را تبریک گفت

منوچهر میرزایی در حاشیه دیدار شهردار و مدیران شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر اظهار داشت  : در راستای خدمت رسانی به  همشهریان عزیز از تجربیات تمامی اعضای شورا استفاده خواهم کرد. ایشان با تشکر و تقدیر از حسن اعتماد تمامی اعضای شورا از زحمات صادقانه و تلاش ارزشمند هیئت رئیسه قبلی صمیماته تشکر و قدردانی نمود .

میزایی افزود ، شوراهای اسلامی شهربعنوان یک پارلمان محلی از جایگاه والایی برخوردارند که می توانند با تعامل ، همدلی و هم افزایی  این نهاد مردمی را به جایگاه واقعی خود برسانند .

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

ریاست جدید شورای اسلامی شهر : از تجربیات تمامی اعضای شورای شهراستفاده خواهم کرد

 

 

رئیس شورای اسلامی شهر بیان داشت : با پیگیری و رصد مشکلات سطح شهر و شهرکها باید در جهت رفع

 نقاط ضعف و همچنین تقویت نقاط قوت تلاش نمائیم . وی ابراز امیدواری نمود با تعامل بیشتر با مجموعه

 مدیریت شهری و شهرداری در جهت رفع مشکلات و کاستی های شهر گام های اساسی برداشته میشود .