شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

تاریخ 1396/03/07 | پرینت

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

معاون عمرانی شهرداری از آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر خبر داد...


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری،مهندس قادری گفت: عملیات های عمرانی شامل زیرسازی، جدولگذاری و روکش آسفالت در معابر سطح شهروتکمیل ساخت رستوران گردان در پارک بنفشه وتکمیل میدان مدافعان حرم  پارک خانواده آغاز شده است.

قادری گفت: آسفالت و بهسازی معابر اصلی شهر به عنوان یک اولویت همچنان در دستور کار این شهرداری قرار دارد و عمران و نوسازی منطقه بر مبنای دستورات مدیریت شهری همچنان ادامه دارد.

وی افزود: همچنین عملیات لکه گیری و بهسازی معابر فرعی تاکنون با30درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است وهم اکنون در حال اجر است.

وی، طرح اجرای طرح تراش و روکش آسفالت معابر اصلی بلوار شهید رجایی را از دیگر اقدامات عمرانی در دست اقدام شهرداری در سال جاری بر شمرد

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

قادری، هدف از اجرای این پروژه‌ها را رسیدن به شاخص‌های استاندارد رشد و توسعه عمرانی  و در نهایت رشد شهری دانست و گفت: برای عمران و نوسازی منطقه برنامه‌های مختلفی از سوی شهرداری تدوین شده است که این برنامه‌ها به مرور در طول سال جاری تحقق می‌یابد.

معاون عمرانی شهرداری گفت: امیدواریم با توجه به برنامه های مدون که برای  شهردر نظر گرفته شده است در اینده شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر درشهر باشیم.

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز

 

آغاز عملیات عمرانی در معابر اصلی و فرعی شهر الیگودرز