شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

تاریخ 1394/05/07 | پرینت

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

در بعضی از قسمتهای این جاده ارتفاع خاکریزی به 3 متر میرسد،انجام عملیات خاکبرداری باند کندروی کمربندی شمالی 10000متر مکعب ،...


 

 به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری مهندس عباسی مسئول عمرانی،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است و این حاصل تلاش و زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم شهرداری و حمایت ها و مصوبات شورای اسلامی شهر و دستورات شهردار الیگودرز بوده است.

در ادامه عملیات زیرسازی،جدولگذاری،جاده خروجی ازنا به طول 2 کیلومتر ، عملیات خاکریزی جاده مذکور  250000متر مکعب که در بعضی از قسمتهای این جاده ارتفاع خاکریزی به 3 متر میرسد،انجام عملیات خاکبرداری باند کندروی کمربندی شمالی 10000متر مکعب ،جدول گذاری کوچه های زیر منبع آب به طول 300 متر ،اجراء کانال پیروزی جاده سنج به طول 170 متر وعرض 5/1 متر ،جدول گذاری جاده ازنا به طول 8000 متر (8کیلومتر) آسفالت کوچه های میرزا قلی شمگانی ،شهید شرفی گودرزی ،شهید رضا رحمانی،میرخانی 10،زیرسازی وبیس ریزی خیابان گلزارشهدا...ولکه گیری معابر وخیابانهای اصلی شهر به انجام رسیده است

 

مهندس عباسی افزود ، با توجه به خرید بیش از15۰ تن قیر ، آسفالت معابر سطح شهر در دستور کاری شهرداری قرار گرفته وطرحهای در دست مطالعه جهت اجرا از جمله احداث پارک خانواده با مساحت 4هکتار واصلاح میدان ولیعصر(عج) بااعتبار اولیه 4000000000ریال در شرف آغاز میباشند .

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 ،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است
،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است

 

،شهرداری الیگودرز در راستای رسیدگی به مناطق و ساماندهی زیبایی و عملیات عمرانی شهری اقدامات بسزایی را به انجام رسانده است