شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

تاریخ 1395/05/14 | پرینت

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

 

برای  تامین رفاه حال شهروندان  آسفالت خیابانهای شهر با شتاب ادامه دارد.


 

به گزارش  باقری روابط عمومی شهرداری الیگودرز مهندس دالوند شهردار  در ادامه نهضت آسفالت گفت: عملیات روکش و اجرای آسفالت کلیه معابرکه از الویت های اصلی شهری برای  تامین رفاه حال شهروندان است   با شتاب ادامه دارد.

شهردار اظهار داشت:آسفالت مناسب معابر و خیابانهای شهریکی از خواسته های بحق شهروندان از شهرداری است و یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهر زیبا وضعیت آسفالت خیابانها و معابر شهری است و تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد.

مهندس دالوند   گفت:  شهرداری  در مدیریت چند ماهه  ،اولویت اول  خود را بر زیبا سازی شهر ، فضای سبز مهیا نمودن بسترها ی  مناسب به جهت رفاه حال شهروندان قرار داده و با این نگرش از اول خرداد طرح نهضت آسفالت  را در راستای روکش آسفالت خیابانها و معابر شهری با خریداری 1300تن قیر.پخت 4500تن آسفالت ، وتولید 5000تن مصالح دانه بندی پخت آسفالت شروع نمود ه است.

وی بیان داشت : هم اکنون ادامه نهضت آسفالت کلیه معابر و خیابانهایی که نیاز به روکش و ترمیم دارند در دستور کار قرار گرفته و به مرور نسبت به آسفالت آنها اقدام خواهد شد

 

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

 

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

 

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

 

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

 

عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..

 عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..
عملیات روکش و اجرای آسفالت معابرشهر وگزارش تصویری از عملکرد شهرداری..