شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

تاریخ 1394/01/25 | پرینت

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

مهندس عباسی مسئول فنی وعمرانی شهرداری الیگودرز آمار عملیات عمرانی شهرداری را معرفی نمود


رديف

نام پروژه

پيمانکار

مبلغ قرارداد ریال

پیشرفت فیزیکی

نوع پروژه

وضعیت پروژه

ملاحظات

 

آسفالت ترانشه و معابر

شرکت نورگسترش

 

25%

تملک ودارایی

در حال انجام - فعال

ورودی وخروجی شهر-کاظم اباد-معابر سطح شهر

1

جدولگذاری و ترمیم جداول

شرکت مهراز بنای باختر

 

15%

تملک ودارایی

در حال انجام- فعال

خروجی ازنا شهر-ورودی سنج-معابر سطح شهر اردوگاه قدس

2

جدولگذاری و ترمیم جداول- لکه گیری

شرکت تمندر سازه صدرا

 

0%

تملک ودارایی

انعقاد قرارداد

معابر اصلی سطح شهر

3

جدولگذاری و ترمیم جداول- لکه گیری

شرکت سامان گستر فلات

 

0%

تملک ودارایی

انعقاد قرارداد

معابر سطح شهر و شهرکهای بالای کمربندی شمالی

4

ساماندهی تپه یادمان شهدا

شرکت تندیس شهر سرزمین

 

0%

تملک ودارایی

انعقاد قرارداد

طراحی انجام و تایید شده است

5

رفوژ وسط خیابان امام (ره) و ولیعصر

شرکت عمران تیام

 

10%

جاری

در حال انجام- فعال

مرکز شهر

6

پارک سوار کتابخانه پارکشهر

شرکت عمران تیام

-

10%

جاری

در حال انجام- فعال

مرکز شهر

7

کانال جاده سنج خاکبرداری سنگچینی و دال

شرکت سازه گستردورود

 

60%

تملک ودارایی

در حال انجام- فعال

ورودی و خروجی جاده سنج

8

طراحی پارک خانواده و مجتمع رفاهی تجاری

شرکت مهراز بوم شهر

 

75%

جاری

طرح اولیه تا 1/25 تحویل داده میشود

خیابان رسالت

9

پارک محله ای خیابان ایران زمین

شرکت تندیس شهر سرزمین

 

15%

جاری

طرح اولیه تا 1/25 تحویل داده میشود

خیابان ایران زمین

10

ورودیهای شهر -اصفهان-خمین-ازنا

شرکت مهراز بوم شهر

 

80%

جاری

ارائه فاز یک

ورودی و خروجیهای شهر

11

خیابان ولیعصر(ع) شمالی به گلزرد

شهرداری

 

15%

جاری

رایزنی و مذاکره جهت اجاره بلدوزر

کمربندی شمالی

12

میدان ولیعصر(ع)

 

 

0%

تملک ودارایی

انجام فراخوان مناقصه

تصویب شورای ترافیک

13

خیابان 24 متری پارک بنفشه

شهرداری

 

50%

جاری

رایزنی و مذاکره جهت اجاره بلدوزر

 

14

کانال خیابان کتابخانه

شرکت آسان عمران تمندر

 

60%

تملک ودارایی

در حال انجام- فعال

روبروی فرمانداری

15

ساماندهی آرامستان اکبرعلی(ع) و کشتارگاه

شرکت آسان عمران تمندر

 

80%

تملک ودارایی

انعقاد قرارداد

آرامستان اکبرعلی(ع

16

دال پلهای جاده خروجی بسمت ازنا

شرکت تمندر سازه صدرا

 

25%

جاری

در حال انجام- فعال

خروجی بسمت ازنا

17

سرعتکاه های سطح شهر

شرکت راشاوارنا

 

20%

جاری

در حال انجام- فعال

کمربندی شمالی

18

چاله های تیربرق کمربندی شمالی

شهرداری

 

0%

جاری

در حال انجام- فعال

کمربندی شمالی

19

تابلوهای ورودی شهر

شرکت سهند

 

50%

جاری

در حال انجام- فعال

ورودی و خروجیهای شهر

20

ساماندهی ترمینال بزرگ شهر

شرکت دورود

 

15%

جاری

در حال انجام- فعال

ترمینال بزرگ شهر

21

خرید فلاور باکس گلدون بتنی 18000 عدد

شهرداری

 

25%

جاری

در حال انجام- فعال

تپه یادمان شهدا-جاده سنج و 24 متری زیر یال

22

طراحی میادین آزادی-آزادگان و امام حسین (ع)

خانم نظری و علی حسینی

 

15%

جاری

در حال انجام- فعال

ارائه طرح های اولیه

23

آسفالت ترانشه و معابر سطح شهر-واحد عمران

شهرداری

 

15%

جاری

در حال انجام- فعال

معابر سطح شهر

24

ساماندهی باندهای کندرو کمربندی شمالی

شهرداری

 

15%

جاری

در حال انجام- فعال

 

25

حصارکشی و تکمیل زمینهای متروکه شهر

شرکت تمندر سازه صدرا

 

20%

تملک ودارایی

در حال انجام- فعال

شناسایی وابلاغ اخطار به مالکین

26

ادامه کانال پیروزی

 

 

 

 

فراخوان جهت قرارداد

 

27

پیاده روسازی و موزاییک فرش

 

 

 

 

فراخوان جهت قرارداد

 

28

کفسازی و بازسازی کف رودخانه

 

 

 

 

فراخوان جهت قرارداد

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز

 

'گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر الیگودرز