شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

جلسه کمیته درآمدی شهرداري اليگودرز برگزار شد

تاریخ 1401/04/09 | پرینت

جلسه کمیته درآمدی شهرداري اليگودرز برگزار شد

 

جلسه کمیته درآمدی به منظور پیگیری مصوبات جلسه گذشته و بهبود نحوه وصول منابع درآمدی به ریاست شهردار و با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات برگزار شد  مهندس بسحاق با تشریح وضعیت نامناسب درآمد در شهرداری گفت : راه های زیادی برای نیل به اعتماد پایدار شهروندان به مدیران شهری و افزایش مشارکت شهروندان وجود دارد و قطعا مهمترین آنها جدیت و پیگیری  از سوی مسئولین درآمدی برای تامین هزینه های خود است.  شهردار بررسی پرونده های در دست اقدام را در اولویت بندی مطالبات بر حسب زمان و تاریخ از راههای رسیدن سریع تر به مطالبات دانست و گفت باید در نحوه تامین منابع و رفع مشکلات شهر همه با هم و با تبادل نظر و کمک به یکدیگر تلاش کنند.  مهندس بسحاق افزود در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری ، تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که فقدان درآمد کافی تمامی طرح ها و برنامه های شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند.  در این جلسه تصمیمات لازم جهت افزایش درآمد شهرداری اتخاذ که به حوزه های مربوطه ابلاغ میگردد