شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

فرماندار الیگودرز: 12درصدجمعیت شهری در سکونت گاههای غیر رسمی زندگی می کنند

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری به نقل ازنیوز الیگودرز: 12 درصد جمعیت شهری الیگودرز در سکونت گاههای غیر رسمی زندگی می کنند.

ولی اله میرزایی فرماندار الیگودرز در نشست با اعضای شورای شهر یکی از دغدغه های مسوولین را ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی عنوان کرد و گفت: بی شک تلاش برای تعین تکلیف وضعیت این سکونت گاهها از بروز آسیبهای اجتماعی پیشگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اينكه ۱۲ درصد جمعيت شهري ما در اين سكونتگاه ها زندگي مي كنند گفت: برنامه اي بصورت اجرايي عملياتي و با اهداف كاملاً روشن و شفاف تدوين شود تا در كوتاه مدت و بلندمدت به اهدافي كه مدنظر ستاد  ساماندهی ميباشد برسيم.

ميرزايي اصل با اشاره به اینکه فضاي فيزيكي و وسعت شهرستان بشكلي مي باشد كه جا براي كار زياد است اظهار داشت : دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان با برنامه ريزي دقيق و با قدرت در همه سطوح خدمات را ارائه دهند

و اعضاي ستاد به تناسب آمارهايي كه گويا مي باشد با اين نگاه كه توسعه مناسبات اجتماعي مهمترين ركن جامعه است فعاليت نمايند.

وي با اشاره به اينكه شهر اليگودرز داراي سطح فرهنگي بالايي مي باشد گفت : تعداد مساجد و حسينيه ها در شهر اليگودرز زياد مي باشد كه بايد از اين ظرفيت ها به نحو مطلوب استفاده شود.

فرماندارالیگودرز با اشاره به اينكه این شهرستان ۲۰ درصد وسعت استان را دارا مي باشد گفت: زندگي مردم شهرستان از نظر نوع و سبك زندگي با ديگر شهرستان ها متفاوت مي باشد و شيوه امرار معاش بيشتر روستاييان از راه دامداري و دامپروري است وحوزه هاي اصلي گذران زندگي مردم از اين راه مي باشد.

وی به وسعت و گستردگی الیگودرز اشاره نمودواظهار داشت : فاصله اي كه بعضي روستاهاي ما با مركز شهرستان دارند بسيار طولاني مي باشد كه بايد طبيعتاً توجه ويژه اي به شهرستان شود.

ميرزايي اصل تصريح نمود باتوجه به شرايطي كه شهرستان اليگودرز دارد عليرغم كارهاي خوبي كه در اين حوزه صورت گرفته ولي كمبودها محسوس مي باشد.

وي به کمبودها ی حوزه در مان و سلامت افزود : شهرستان ما با استان هاي مركزي و اصفهان و خوزستان هم مرز مي باشد و بايد طوري حوزه سلامت و درمان ما تقويت شود كه نيازي به شهرستان هاي هم جوار نداشته باشيم و فضايي فراهم گردد كه بيشتر نيازهاي مردم شهرستان در اين حوزه برطرف گردد.

ميرزايي اصل افزود: بايد در بحث بهداشت و سلامت جامعه همه دستگاه هاي متولي تبليغ و اطلاع رساني نمايند وبا يك هم افزايي و استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود كمك كنيد بهداشت كه حق طبيعي همه شهروندان مي باشد به نحوه مطلوب ارائه گردد.