شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز

اماكن مخروبه كه پاتوق معتادان و از نقاط جرم‌خیز به‌شمار می‌رود با همكاری دادگستری شهرستان الیگودرز ونیروی انتظامی تخریب، پلمپ و رفع مزاحمت میشود.

 عباس ملک محمودی معاونت خدمات شهری شهرداری الیگودرز  گفت:  اماکن مخروبه این شهرستان که پاتوق معتادان و از نقاط جرم‌خیز به‌شمار می‌رود با همکاری دادگستری شهرستان ونیروی انتظامی تخریب، پلمپ و رفع مزاحمت میشود.  
به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری :
ملک محمودی  با اشاره به اینکه رضایت مردم از افزایش ضریب احساس امنیت، بالاترین پاداش است، افزود: تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وپلیس مبارزه بامواد مخدر شهرستان با شهرداری سبب شد که مصوبات به بهترین شکل اجرایی شود واماکن جرم خیز پس از شناسایی و اخطار به مالکین پلمپ وتخریب گردد معاونت خدمات شهری افزود  باید فرصت‌های از دست رفته را بازیافت و تحقق امنیت پایدار مستلزم مشارکت گسترده و عزم ملی همه مردم و نهادهاست.
 
 

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز

 

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز

تخریب و پلمپ امکان مخروبه در سطح شهرستان الیگودرز