شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

احداث سالن تشریح پزشک قانونی توسط شهرداری الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

احداث سالن تشریح پزشک قانونی توسط شهرداری الیگودرز

 

مهندس بسحاق شهردار از احداث سالن تشریح پزشک قانونی توسط شهرداری اليگودرز در جهت رفاه حال شهروندان در قسمتی از غسالخانه معراج(اکبر علی) خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز، علیمیرزا بسحاق با اشاره به اینکه احداث سالن تشریح پزشک قانونی در الیگودرز، یکی از مطالبات بحق مردم است گفت: با احداث و راه اندازی سالن تشریح، دیگر احتیاجی نیست متوفیان نیازمند کالبد شکافی در الیگودرز برای تشریح به استان منتقل شوند. 

وی افزود: این اقدام در جهت کاهش هزینه های مراجعین برای ارجاع اجساد به استان و تسریع در امر خدمت رسانی به مراجعین صورت می گیرد. 

 

شایان ذکر است: احداث سالن تشریح توسط پزشک قانونی مرکز استان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در زمینی به مساحت ۲۲۵ متر در گلزار اکبرعلی آغاز شده بود که شهرداری الیگودرز، زمین پزشک قانونی را با مجوز ساخت به صورت رایگان در اختیارپزشکی قانونی قرار داده است که به دلیل کمبود اعتبارات اداره کل پزشک قانونی ناتمام مانده است. که در این راستا شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تا زمان اختصاص اعتبار و تکمیل سالن تشریح پزشک قانونی در گلزار اکبرعلی، نسبت به ساخت سالن تشریح در قسمتی از غسالخانه جهت رفاه حال شهروندان در حال انجام می باشد.