شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

پرداخت مطالبات بازنشستگان

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

‍ ❌ در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرداری الیگودرز مطرح شد ...

اداوی رئیس شورای اسلامی شهر :

????پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش پایان خدمت آنها در اولویت کاری مدیریت شهری قرار میگیرد.

عباس ملک محمودی سرپرست شهرداری الیگودرز :

????با توجه به تجربه ناموفق شرکتهای حجمی در شهرداری الیگودرز، نیروهای شرکتی خدمات شهری کماکان درغالب شرکت نیروی انسانی فعالیت خواهند نمود .

????عصر دومین روز از آخرین فصل سال ۹۹
مراسم تجلیل از کارکنان بازنشسته شهرداری که از سال ۹۸ تا اکنون به افتخاربازنشستگی نائل گردیدند با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس عباس ملک محمودی سرپرست شهرداری ، در سالن کنفرانس شهرداری برگزار گردید .
در این مراسم که به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری الیگودرز برگزار گردید ،اله بخش اداوی با تاکید بر اولویت پرداخت مطالبات بازنشستگان شهرداری در کمترین زمان ممکن ، علی رغم وجود مشکلات شدید مالی در مدیریت شهری،و تعویق چند ماهه حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری ، خواستار نگاه ویژه و برنامه ریزی مدون شهرداری جهت فراهم شدن شرایط پرداخت کامل پاداش پایان خدمت در هنگام بازنشستگی پرسنل گردید،
عباس ملک محمودی سرپرست شهرداری با اشاره به شأن بازنشستگان عزیز ، بر تلاش مجموعه مدیریت شهری در جهت تسویه مطالبات بازنشستگان تأکید ورزید، و از پرداخت مطالبات گذشته کارگران شرکتی در روزهای گذشته خبرداد ، ایشان با اشاره به تلاش مدیریت شهری جهت احقاق تمام حقوق قانونی نیروها ، اعلام نمود نیروهای شرکتی کماکان در غالب شرکت نیروی انسانی فعالیت خواهند نمود و باتوجه به تجربه ناموفق شرکت حجمی در شهرداری الیگودرز، این اتفاق تکرار نخواهد شد،
سرپرست شهرداری الیگودرز با اشاره به سابقه بیش از ده تا پانزده سال بسیاری از نیروهای شرکتی، پیگیری روال قانونی تبدیل وضعیت یا انجام قرارداد مستقیم با شهرداری را از اولویتهای کاری مدیریت شهری دانست .

در ادامه دیگر اعضای شورا ، با تقدیر از این اقدام ،بر نابرابری شرایط پرسنل شهرداری و بازنشستگان این مجموعه با دیگر نهادهای دولتی بخاطر خودگردان بودن شهرداریها و مشکلات عدیده اقتصادی ،انجام اینگونه امور را ضروری دانستند .در ادامه نیروهای بازنشسته حاضر در این نشست ضمن تقدیر از نگاه جدید سرپرست شهرداری و شورای اسلامی شهر به ارائه دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند .
در پایان کریمی معاونت فرهنگی اجتماعی با تقدیر ازمساعدت سرپرست شهرداری و شورای اسلامی شهر ، تجلیل از کلیه نیروهای بازنشسته را وظیفه مجموعه شهرداری دانست و بر تداوم این برنامه تاکید ورزید ،ایشان در ادامه از تدوین چند برنامه حمایتی و رفاهی برای پرسنل شهرداری و خانواده های محترم ایشان برای سال آتی خبرداد و بیان نمود این برنامه ها پس از اقدامات کارشناسی، بزودی بصورت لایحه جهت تصویب و تامین اعتبار و اختصاص بودجه تقدیم شورای اسلامی شهر خواهد گردید.

????روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز


‍ ❌ در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرداری الیگودرز مطرح شد ...

اداوی رئیس شورای اسلامی شهر :

????پرداخت مطالبات بازنشستگان و پاداش پایان خدمت آنها در اولویت کاری مدیریت شهری قرار میگیرد.

عباس ملک محمودی سرپرست شهرداری الیگودرز :

????با توجه به تجربه ناموفق شرکتهای حجمی در شهرداری الیگودرز، نیروهای شرکتی خدمات شهری کماکان درغالب شرکت نیروی انسانی فعالیت خواهند نمود .

????عصر دومین روز از آخرین فصل سال ۹۹
مراسم تجلیل از کارکنان بازنشسته شهرداری که از سال ۹۸ تا اکنون به افتخاربازنشستگی نائل گردیدند با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس عباس ملک محمودی سرپرست شهرداری ، در سالن کنفرانس شهرداری برگزار گردید .
در این مراسم که به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری الیگودرز برگزار گردید ،اله بخش اداوی با تاکید بر اولویت پرداخت مطالبات بازنشستگان شهرداری در کمترین زمان ممکن ، علی رغم وجود مشکلات شدید مالی در مدیریت شهری،و تعویق چند ماهه حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری ، خواستار نگاه ویژه و برنامه ریزی مدون شهرداری جهت فراهم شدن شرایط پرداخت کامل پاداش پایان خدمت در هنگام بازنشستگی پرسنل گردید،
عباس ملک محمودی سرپرست شهرداری با اشاره به شأن بازنشستگان عزیز ، بر تلاش مجموعه مدیریت شهری در جهت تسویه مطالبات بازنشستگان تأکید ورزید، و از پرداخت مطالبات گذشته کارگران شرکتی در روزهای گذشته خبرداد ، ایشان با اشاره به تلاش مدیریت شهری جهت احقاق تمام حقوق قانونی نیروها ، اعلام نمود نیروهای شرکتی کماکان در غالب شرکت نیروی انسانی فعالیت خواهند نمود و باتوجه به تجربه ناموفق شرکت حجمی در شهرداری الیگودرز، این اتفاق تکرار نخواهد شد،
سرپرست شهرداری الیگودرز با اشاره به سابقه بیش از ده تا پانزده سال بسیاری از نیروهای شرکتی، پیگیری روال قانونی تبدیل وضعیت یا انجام قرارداد مستقیم با شهرداری را از اولویتهای کاری مدیریت شهری دانست .

در ادامه دیگر اعضای شورا ، با تقدیر از این اقدام ،بر نابرابری شرایط پرسنل شهرداری و بازنشستگان این مجموعه با دیگر نهادهای دولتی بخاطر خودگردان بودن شهرداریها و مشکلات عدیده اقتصادی ،انجام اینگونه امور را ضروری دانستند .در ادامه نیروهای بازنشسته حاضر در این نشست ضمن تقدیر از نگاه جدید سرپرست شهرداری و شورای اسلامی شهر به ارائه دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند .
در پایان کریمی معاونت فرهنگی اجتماعی با تقدیر ازمساعدت سرپرست شهرداری و شورای اسلامی شهر ، تجلیل از کلیه نیروهای بازنشسته را وظیفه مجموعه شهرداری دانست و بر تداوم این برنامه تاکید ورزید ،ایشان در ادامه از تدوین چند برنامه حمایتی و رفاهی برای پرسنل شهرداری و خانواده های محترم ایشان برای سال آتی خبرداد و بیان نمود این برنامه ها پس از اقدامات کارشناسی، بزودی بصورت لایحه جهت تصویب و تامین اعتبار و اختصاص بودجه تقدیم شورای اسلامی شهر خواهد گردید.

????روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز