شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

جلسه همفکری وتبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست و مسئولین واحدهای شهرداری الیگودرز

تاریخ 1393/10/29 | پرینت

جلسه همفکری وتبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست و مسئولین واحدهای شهرداری الیگودرز

 

مسئولین واحدها با توجه به تجربه هایی که در حین خدمت کسب کرده اند میتوانند با اظهار نظر های سازنده کمک بزرگی به رفع مشکلات شهرداری بنمایند..


جلسه همفکری وتبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست و مسئولین واحدهای شهرداری الیگودرز

به گزارش روابط عمومی شهرداری اعضای شورای اسلامی شهر جهت رسیدن به راه حل مناسب برای حل مشکلات شهر وشهرداری جلسه ای را باحضور حاج محمد محرابی سرپرست شهرداری ومسئولین واحد های شهرداری برگزار نمودند در این جلسه که 3ساعت به طول انجامید مهندس محمد نبی عسگری ریاست شورای شهر ضمن تبین برنامه های شورای شهر وتقدیر از سرپرست وپرسنل شهرداری به خاط زحماتی که کشیده اند هدف از تشکیل این جلسه را رسیدن به راه کار مناسب برای برطرف شدن مشکلات شهرداری عنوان نمود وافزود مسئولین واحدها با توجه به تجربه هایی که در حین خدمت کسب کرده اند میتوانند با اظهار نظر های سازنده کمک بزرگی به رفع مشکلات شهرداری بنمایند..

در ادامه حاج محمد محرابی سرپرست شهرداری گفت جو حاکم بر شهرداری آرام و بدون تنش می باشد و پرسنل شهرداری می توانند قضاوت کنند که فضای آرام و تعامل در بین مجموعه برقرار می باشد . وی با تقدیر از اعضای شورای اسلامی شهر گفت از حسن اعتمادی که نسبت به اینجانب داشته اید و این مسئولیت حساس و سنگین را به بنده واگذار کرده اید تشکر می کنم . محرابی اظهار داشت اعضای شورای شهر از ابتدا به دنبال آرامش بوده و هستند و در مجموعه شهرداری حرف اول را شورا می زند به خاطر اینکه اگر شورا با پیشنهادات مطرح شده شهرداری موافقت نکند کاری از شهرداری ساخته نیست .

سرپرست شهرداری سپس به تشریح مشکلات شهرداری پرداخت و از اعضای شورا درخواست   مساعدت و پیگیری جدی نمود از آن جمله مواجه شدن شهرداری با بحران شدید مالی 2- 12 میلیارد تومان طلب شهرداری از ادارات شهرکه حتی 100هزار تومان آن وصول نشده است – 3-عدم خرید لوازم غیر ضروری -4- جلوگیری جدی از جذب بی رویه نیروی انسانی –5- برنامه ریزی جهت حل نمودن مشکل مراجعه طلبکاران به شهرداری -6- فرسودگی ماشین آلات که معضل بزرگی برای شهرداری می باشد و برطرف شدن مشکل تامین اجتماعی که باعث نارضایتی پرسنل شهرداری گردیده است از جمله مراد تأکیدی سرپرست شهرداری بود . محرابی در ادامه افزود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان از بدهی شهرداری مربوط به چهار ، پنج ماه گذشته یوده است که توسط پیمانکارانی که برای شهرداری کار کرده اندبوجود آمده است و عدم داشتن منابع درآمدی مشکلات را دو چندان کرده است که باید با راه کارهای سازنده و تبلیغات گسترده مردم را جهت پرداخت عوارض ، ساخت و ساز ونوسازی مغازه ها تشویق نمود .در ادامه مسئولین واحدهای شهرداری با تشریح مشکلات واحدهای مربوطه نظرات وپیشنهادات خود را به سمع ونظر اعضای شورای شهر رساندند. در پایان اعضاء شورای شهر راهکارها ونظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده بیان نمودند وپرسنل شهرداری را به اتحاد وجدیت در رفع مشکلات مردم وشهرداری توصیه نمودند

جلسه همفکری وتبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست و مسئولین واحدهای شهرداری الیگودرز

 

جلسه همفکری وتبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست و مسئولین واحدهای شهرداری الیگودرز

 

جلسه همفکری وتبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست و مسئولین واحدهای شهرداری الیگودرز