شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

تاریخ 1394/01/31 | پرینت

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمائید

 


به گزارش روابط عمومي شهرداري الیگودرز مهندس بیژن عباسی در گفتگو با روابط عمومی افزود: عمليات لكه گيري معابر اصلي و فرعي سطح شهر با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و ايمني در تردد شهروندان و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در حال اجرا میباشد.

عباسی خاطرنشان كرد: با توجه به اجراي پروژه عظيم و جهادي آسفالت در ابتداي سال جاري در مناطق اصلي و فرعي شهر، لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

مسوول واحد عمران شهرداري الیگودرز به اجراي اين پروژه در بخش هاي مختلف شهري همچون خيابان ها و معابر اصلي و فرعي در محله کاظم آباد(کوچه حضرت قاسم(ع)،ابوذر،شهید احمدی نبی،شهید احمدی ،سنبل 6، )خیابان ورودی دانشگاه آزاد،در خیابان شهید فریدنی(کوچه های.. شهید علی توکلی ،شهیدمحمدرضا حاجیعلی ،شهید اسدالاه حاجی زاده ) کوچه ظفر2 در خیابان رسالت ولکه گیری کمربندی شمالی شهر حد فاصل میدان محمد رسول الاه(ص) تامیدان آزادگان و ... اشاره كرد.

اين مقام مسوول بيان كرد: با توجه به شرايط جوي منطقه، اين طرح در دو يا چند فاز به اجرا مي رسد كه تاكنون فاز نخست آن انجام شده و فاز دوم طرح نيز طبق برنامه ريزي صورت گرفته در مناطق فرعي و اصلي انجام مي شود.

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.

 

لكه گيري و آسفالت در برخي از معابر منطقه با هدف مناسب سازي سطوح كوچه و خيابانها، در چند فاز به اجرا رسيده است.