شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

واگذاری حسابرسی سالیانه شهرداری و سازمانها به شرکت های واجد الشرایط

تاریخ 1397/02/16 | پرینت

واگذاری حسابرسی سالیانه شهرداری و سازمانهای تابع به شرکت ها و موسسات واجد الشرایط


به اطلاع می رساند شهرداری الیگودرز در نظر دارد حسابرسی سالانه شهرداری و سازمانهای تابع را برابر مقررات به شرکت ها و موسسات واجد الشرایط واگذار نماید متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 06643334593 تماس حاصل نمایند