شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی فروردین 94 شهرداری الیگودرز

تاریخ 1394/01/27 | پرینت

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی فروردین 94 شهرداری الیگودرز

 


به گزارش روابط عمومی ..شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد اختیارات حاصله از شورای اسلامی شهر و شیوه نامه سرمایه گذاری نسبت به واگذاری  فرصت های سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید

فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی در پروژه های شهرداری الیگودرز 
شهرداری الیگودرز با تدبیر در ترسیم افق های روشن و امید دستیابی به شهری ایده آل آماده استقبال از سرمایه گذاران می باشد.
شهرداری الیگودرز در نظر دارد تعدادی از پروژه های شهری را به روش های سرمایه گذاری مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. در این راستا سرمایه گذاران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر اعلام آمادگی و ارائه پیشنهادات به حوزه مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری یا شورای اسلامی شهر الیگودرز مراجعه نمایند.
آدرس پستی : الیگودرز ، بلوار شهید روشنی ، شهرداری الیگودرز ، حوزه مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی
شماره تلفن : 43325692-43326288-43327591-066

شورای اسلامی شهر وشهرداری الیگودرز به منظور ایجاد وتوسعه بخشهای تفریحی ،توریستی ،گردشگری وخدماتی در محدوده سد حوضیان ،پارک بنفشه ،شمال میدان مرد بختیاری وشرق میدان رهبری از کلیه هموطنان وهمشهریان دعوت به همکاری مینماید