شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

شمارش معکوس در راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری شهرداری آغاز شد....

تاریخ 1394/03/26 | پرینت

شمارش معکوس در راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری شهرداری آغاز شد....

 سامانه اتوماسیون اداری با هدف ارتقای بهره وری در سیستم، افزایش امنیت در مکاتبات، تکریم ارباب رجوع، سرعت پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و افزایش دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات راه اندازی میشود


   

شمارش معکوس در راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری شهرداری آغاز شد....

 

 

سامانه اتوماسیون اداری با هدف ارتقای بهره وری در سیستم، افزایش امنیت در مکاتبات، تکریم ارباب رجوع، سرعت پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و افزایش دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات راه اندازی میشود.

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری مهندس یار احمدی شهردار با اشاره به حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها در شهرداری اظهار کرد: وجود یک سیستم نامناسب مکاتبات اداری و استفاده از سیستم کاغذ بازی باعث اتلاف زمان، صرف انرژی بیشتر و افزایش هزینه ها می شود.

حاتمی پورمعاونت اداری مالی نیز افزود: سامانه اتوماسیون اداری یک سیستم جامع و یکپارچه نرم افزاری برای مدیریت گردش اطلاعات و مکاتبات اداری است ولی متاسفانه علی رغم اینکه این سامانه سال هاست در اکثر ادارات و تمامی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد ولی تاکنون در مجموعه شهرداری الیگودرز اجرا نشده است و راه اندازی این سیستم انشاالله گام محکمی به سوی مکانیزه کردن کلیه فرایندهای اداری شهرداری خواهد بود.
وی  تصریح کرد: سامانه اتوماسیون اداری با هدف ارتقای بهره وری در سیستم، افزایش امنیت در مکاتبات، تکریم ارباب رجوع، سرعت پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و افزایش دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات راه اندازی میشود.
شهردارالیگودرز با بیان اینکه با برگزاری گارگاه های آموزشی دستورالعمل استفاده از سامانه اتوماسیون اداری به کادر اداری آموزش داده شده است خاطر نشان کرد: این سامانه دقت عمل و سرعت در روند رسیدگی به امور شهروندان و مراجعه کنندگان را افزایش خواهد داد جهت شروع به کار اتوماسیون اداری 20 دستگاه کامپیوتر ونرم افزار مربوطه خریداری شده است وبا فعال شدن سیستم GISدخالت دست وسلیقه در امورات شهروندان به حداقل ممکن میرسد.