شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

تاریخ 1396/07/18 | پرینت

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

- سرپرست شهرداری الیگودرز از بهسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر تا قبل از فصل سرما وبارندگی  خبر داد...


 

علیمیرزا بسحاق در گفتگو با  باقری روابط عمومی شهرداری اظهار داشت: با توجه به نزدیکی  فصل سرما و شروع بارشها، در راستای رفاه حال شهروندان و تسهیل در عبور و مرور، عملیات جدول گذاری، بهسازی و آسفالت معابر در دستور کار شهرداری  قرار گرفت.

وی ادامه داد: به این منظور طی چند روز گذشته، بالغ بر 3 هزار تن آسفالت جهت بهسازی و آسفالت خیابانهای شهر از جمله خیابانهای کشاورز، شهید زارع، شهید مرادی ، خیابان جانبازان و روکش 21 کوچه پخش شد و در راستای انجام هرچه سریعتر امور مربوطه از چند پیمانکار زبده استفاده شده است.

مهندس بسحاق عنوان کرد:  ریاست واعضاء محترم شورای شهر ومسئولان شهرداری الیگودرز طی بازدیدهای مداوم، در جریان چگونگی اجرای عملیات و درصد پیشرفت آن قرار گرفته اند و از نزدیک بر نحوه فعالیت پیمانکاران نظارت مستمر دارند.

سرپرست شهرداری افزود: با توجه به عزم راسخ مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر، امید میرود با اختصاص بودجه و اعتبار مناسب و از همه مهمتر همکاری و تعامل شهروندان، تا قبل از شروع بارندگی  بیشتر معابر اصلی و فرعی شهر، جدول گذاری، زیرسازی، بهسازی و آسفالت شود

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..

 

 طرح نهضت آسفالت معابر شهر تا قبل ازآغاز فصل سرما ادامه خواهد داشت..