شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری لکه گیری و آسفالت شدند.

تاریخ 1394/07/11 | پرینت

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری  لکه گیری و آسفالت شدند.

 شروع عملیات آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان 


به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری، مسوول عمران شهرداری الیگودرز در گفت و گو با خبرنگارروابط عمومی از شروع عملیات آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خبر داد و گفت:در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان بسیاری از خیابان ها و معابر شهراز جمله خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری لکه گیری و آسفالت شدند.

عباسی با اشاره به نزدیکی به فصل سرما و بارش برف و باران در که به واسطه خاکی بودن معابر و کوچه ها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد میشود گفت: در همین ارتباط بهسازی معابر، تسهیل در تردد شهروندان و وسایط نقلیه با  لکه گیری معابر اصلی سطح شهر و کوچه ها با  همکاری شهروندان الیگودرز با شهرداری انجام خواهد شد.

مهندس عباسی در پایان با بیان این نکته که اولویت شهرداری برای آسفالت و لگه گیری معابر با کوچه هایی است که ساکنین آن درخواست داده اند گفت: آن دسته از شهروندان که کوچه های محل سکونتشان خاکی می باشد و مایل به آسفالت بصورت مشارکتی با شهرداری هستند میتوانند به شهرداری مراجعه کنند.

 

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری  لکه گیری و آسفالت شدند.

 

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری  لکه گیری و آسفالت شدند.

 

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری  لکه گیری و آسفالت شدند.

 

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری  لکه گیری و آسفالت شدند.

 

مسوول عمرن شهرداری:خیابان 14 متری شهید زارع وکوچه شهید ابوتراب باقری  لکه گیری و آسفالت شدند.