شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آموزش نیروهای آتش نشانی الیگودرز جهت عملیات امدادی در لحظه بحران

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آموزش نیروهای آتش نشانی الیگودرز جهت عملیات امدادی در لحظه بحران

 


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری رئیس آتش نشانی الیگودرز پیشگیری از وقوع حوادث را از اولویت‌های شهری برشمرد و گفت: با توجه به وسعت شهرها و افزایش جمعیت، ابزارها و وسایل باید از استاندارد لازم برخوردار باشند.

جلیلی اضافه کرد: آتش‌نشانان باید از لحاظ علمی، جسمی و روحی در وضعیت مطلوبی باشند و خود را برای روزهای سخت آماده کنند.

ریاست آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر الیگودرز گفت: حوادث همواره در کمین بوده و این آتش‌نشانان هستند که باید با آمادگی جسمانی و جسارت و اعتماد به نفس کافی برای مقابله با حوادث آماده باشند تابتوانند در حوادث غیر مترقبه ناجی شهروندان باشند.

کریم جلیلی افزود جهت ارتقاء آتش نشانی به سازمان اقداماتی صورت گرفته که تاکنون 40% روند اداری آن طی شده است که امیدواریم تا اوایل سال 95 به نتیجه برسد همچنین در صورت تملک زمین مناسب طبق دستور شهردار محترم ایستگاه شماره 3 احداث خواهد شد

آموزش نیروهای آتش نشانی الیگودرز جهت عملیات امدادی در لحظه بحران

 

آموزش نیروهای آتش نشانی الیگودرز جهت عملیات امدادی در لحظه بحران

 

آموزش نیروهای آتش نشانی الیگودرز جهت عملیات امدادی در لحظه بحران

 

آموزش نیروهای آتش نشانی الیگودرز جهت عملیات امدادی در لحظه بحران