شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

 

با حضورمهندس اصلانی معاونت امور عمرانی استانداری ومهندس نصیری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان ..


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری الیگودرز در این جلسه میرزایی اصل فرماندارالیگودرز با اشاره به فعالیت‌های عمرانی شهرداری الیگودرزدر سالهای اخیر اظهار داشت: شهرداری‌ها شرح وظایف، اختیارات و اعتبارات مشخصی دارند و باید در همین حدود هم از شهرداری توقع داشت و شهرداری‌ها برای رفع مشکلات و خدمت رسانی بهتر به شهروندان نیازمند ایجاد منبع درآمد پایدار می‌باشند.

ایشان در ادامه با تشکر از شهردار قبلی و سرپرست شهرداری افزودند: شهرداری و شورای شهر برای حل مشکلات موجود در سطح شهرو پیشبرد اهداف و جلب رضایت مردم لازم است که تعامل سازنده با تمام نهادها و سازمانهای دولتی و مردم را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند.

در ادامه این جلسه معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به فعالیت‌های دولت در دو سال گذشته درعرصه سیاست خارجی و داخلی، موفقیت‌های‌ بدست آمده با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود را ناشی از هدایت و راهنمائی‌های رهبر معظم انقلاب، ایستادگی و پایداری مردم برشمرد.

ایشان با اشاره به نقش پراهمیت مشارکت مردم در امورات شهری، از شوراها و شهرداری به عنوان پایه ومحور توسعه شهر یاد کردند و خواستار همراهی و همکاری هرچه بیشتر نهادها و سازمان های دولتی با مجموعه شهرداری شدند.

وی در پایان افزودمهندس دالوند دارای سوابق درخشان مدیریتی و علمی در حوزه های گوناگون هستند و بی شک تمام اعضای شورای شهر نیز ایشان را در راستای رشد و تعالی شهرالیگودرز یاری خواهند داد . شهردار جدید الیگودرز نیز در تشریح برنامه های کاری خود افزود : رسیدگی به مشکلات چهره به چهره مردم در راس امور است . وی ادامه داد : حرکتی صورت نمی گیرد مگر حرکتی که همراهی و همدلی مسوولان را به دنبال داشته باشد .

در پایان حکم شهردار توسط مهندس اصلانی معاونت عمرانی به ایشان اهدا گردید

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..

 

طی حکمی آقای مهندس بهرنگ دالوند به عنوان شهردار جدیدالیگودرز معرفی گردید..