شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

 

مقدمات برای انجام امور عمرانی آماده  گردیده است...


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری الیگودرز به نقل از مهندس حسین عسگری مسئول واحد ماشین آلات با پشتیبانی مهندس دالوند شهردار محترم کلیه وسایل نقلیه سنگین اعم از کامیونهای حمل  لجن و زباله ، لودرها ، مینی لدر ، گریدر بازسازی و تعمیر گردیده اند و برای نخستین بار تعداد هشتاد جفت انواع لاستیک ماشین آلات به ارزش  تقریبی دو میلیارد ریال  برای  پشتیببانی  از ماشین آلات  تهیه  گردیده  است  . ایشان در ادامه  با اشاره  به برنامه های  متنوع  عمرانی  در سطح شهر از قبیل آسفالت  کلیه  خیابانها  و معابر ساخت  و تجهیز چندین  پارک بزرگ و محله – ساماندهی پلها – ایجاد کانالهای  آبرو جهت رفع  مشکل  آبگرفتگی  معابر اعلام نمود واحد ماشین آلات با تمام امکانات موجود آمادگی انجام امور محوله را خواهد داشت و در مسیر توسعه و عمران شهری از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

 

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

 

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

 

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

 

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز

 

تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین و سبک و راه سازی شهرداری الیگودرز