شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تقدیر پرسنل شهرداری از تلاشهای سرپرست...

تاریخ 1394/10/19 | پرینت

تقدیر پرسنل شهرداری از تلاشهای سرپرست...

 


 پرسنل خدوم شهرداری از آقای رحمانی سرپرست شهرداری بابت رفع معضل بیمه پس از ماهها و به روز کردن پرداخت حقوق ومزایای کارکنان تقدیر وتشکر نمودند و افزودند امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد