شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

قدر دانی از زحمات شهردار وعوامل اجرائیات شهرداری...

تاریخ 1394/05/11 | پرینت

قدر دانی از زحمات شهردار وعوامل اجرائیات شهرداری...

 


 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، جمعی از شهروندان با ارسال پیامهای قدردانی ، نامه و بنر از تلاشهای شهردارالیگودرز در بحث جمع آوری وانتقال پنجشنبه بازار به محل مناسبتر تقدیر کرده اند . در متن این نامه ها  و بنر ها آمده است : از تلاشها و فعالیتهای مهندس یار احمدی شهردار الیگودرز وعوامل اجرائیات درحوزه جمع آوری پنجشنبه بازار که مشکلات زیادی برای شهروندان محل بوجود آورده بودتشکر وقدردانی میکنیم