شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر

تاریخ 1393/09/18 | پرینت

نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر

نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر


 

به گزارش باقری روابط عمومی شهرداری : در نشستی با حضور سرپرست شهرداری با مسئولین معاونت اداری – مالی - حقوقی واملاک و اعضای محترم  شورای اسلامی شهر ، مسایل و مشکلات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس عسگری رئیس شورای اسلامی شهر واعضائ حاضر درجلسه ضمن تقدیر از خدمات شهردار زارع فارسانی انتخاب محمد حسن محرابی به عنوان سرپرست شهرداری که از کارکنان باسابقه وباتجربه شهرداری میباشد را به ایشان تبریک گفتند واظهار امیدواری کردند با تعامل وهمفکری سرپرست شهرداری با شورای شهر بتوان شهری در خور وشأن مردم شهید پرور الیگودرز ساخت

محمد محرابی سرپرست شهرداری الیگودرز در این نشست تعامل بین شهرداری واعضای شورای شهر را سازنده ارزیابی کرد وگفت : طرح ها ، برنامه ها و پروژه های عمرانی شهرداری در سایه این تعامل رشد شایانی خواهد داشت.

در ادامه سرپرست شهرداری بامشارکت شهروندان و مردم فهیم الیگودرز میتوان درآبادانی وپیشرفت شهر قدمهای بزرگی برداشت..از جمله موارد مهمی که در این جلسه مطرح شد :1

.پیگیری املاک شهرداری در نقاط مختلف شهر 2.استفاده از بخش خصوصی وسرمایه گذار .3. برنامه ریزی جهت آینده شهر.

نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر

نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر

نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر

 نشست سرپرست شهرداری الیگودرز با اعضای شورای اسلامی شهر